Пропускане към основното съдържание

F тест

Това е тест, разработен през 1947 от Теодор Адорно, за определяне не "авторитарността" на характера. "F" идва от "фашист" (fascist). Резултатите от теста са силно свързани със семейната среда, нивото на образование и интелигентността. Те не са детерминирани, един и същ човек, с течение на времето може да покаже различни резултати. Тъй като тестът е широко коментиран още от създаването си дотам, че някои от неговите въпроси са се превърнали в нарицателни фрази, резултатите от него трудно могат да бъдат преценени за вярност, освен при самотест.

 • 1. Послушанието и уважението към авторитета са най-важните добродетели, на които трябва да се научат децата
 • 2. Човек, който има лоши маниери, обноски и образование, трудно ще се спогажда с почтени хора
 • 3. Ако хората говореха по-малко и работеха повече, всички щяха да живеят по-добре
 • 4. Предприемачът и производителят са много по-важни за обществото, отколкото художника и професора
 • 5. Науката има свое място, но има и много важни неща, които не могат да бъдат разбрани от човешкия ум
 • 6. Всеки трябва да има пълна вяра в някоя висша сила, на чиято воля да се подчинява без съмнение
 • 7. Младите хора понякога имат революционни идеи, но след като пораснат трябва да ги преодолеят и забравят
 • 8. Това от което България се нуждае най-много, повече отколкото от закони и политически програми, са няколко смели, неуморни, всеотдайни лидери, на които хората могат да се доверят *
 • 9. Никой нормален и почтен човек, не би си помислил някога да нарани близък приятел или роднина
 • 10. Никой никога не е научил нещо наистина важно, освен чрез страдание
 • 11. Това, от което младежта най-много се нуждае е строга дисциплина, твърда решимост и воля да работи и защитава семейството си и родината
 • 12. Обида на достойнството трябва винаги да бъде наказвана
 • 13. Сексуални престъпления, като изнасилване или посегателство върху деца, заслужават повече от затвор. Престъпници извършили това, трябва да бъдат публично бити или дори по-лошо
 • 14. Трудно ще се намери нещо по-низко от човек, който не изпитва голяма любов, признание и уважение към родителите си
 • 15. Повечето от нашите социални проблеми щяха да се решат ако можехме по някакъв начин да се отървем от разхайтените, мързеливи и тъпи хора
 • 16. Хомосексуалистите не са с нищо по-добри от престъпници и трябва да бъдат наказвани сурово
 • 17. Когато човек има някакъв проблем или тревога, най-добре е да не мисли за него, а да се занимава с весели неща
 • 18. В днешно време все повече хора си врат носа в неща, които трябва да останат чисто лични
 • 19. Някои хора се раждат с инстинкт да скочат от високо
 • 20. Хората могат да бъдат разделени на две противоположни групи: силни и слаби
 • 21. Някой ден вероятно ще се докаже, че астрологията може да обясни много неща
 • 22. Войните и социалните проблеми могат да бъдат спряни само от земетресение или наводнение, което да унищожи целия свят
 • 23. Никакви слабости и затруднения не могат да ни спрат, ако имаме достатъчно силна воля
 • 24. По-добре щеше да е ако се използвха някои от тайните и официални служби, функционирали в НРБ, за да се поддържа реда и да се предотврати хаоса * *
 • 25. Повечето хора не осъзнават колко много животът ни се контролира от заговори, създадени на потайни места
 • 26. Човешката натура е такава, че винаги ще има войни и конфликти
 • 27. Фамилиарността предизвиква презрение
 • 28. В днешно време, когато толкова много различни хора пътуват и се смесват помежду си, човек трябва да внимава особено много да не прихване болест или инфекция от тях
 • 29. Дивият сексуален живот на древните гърци и римляни изглежда платоничен, сравнен с това, което се случва в днешна България, дори на места, където човек най-малко очаква *
 • 30. Автентичтният български начин на живот изчезва толкова бързо, че може да е нужна сила, за да спрем това *

* Промених тези въпроси, като смених "САЩ" и "Америка" с "България"

* * И този въпрос го промених. Оригиналният се отнася за службите в нацистка Германия

Коментари